FACT

“Focus op het
individuele ontwikkeltraject”

Frank de Jong heeft een enorme passie voor het ontwikkelen van spelers. Spelers die al beschikken over de technische vaardigheden en fysieke voorwaarden voor het betaalde voetbal. Gedreven atleten, die meer willen, beter willen worden. Met zijn aanpak geeft Frank hen meer inzicht in hun kwaliteiten en potentie. Wanneer ze weten wie ze zijn als voetballer, kunnen spelers namelijk meer gericht werken aan groei. Zo zijn talentvolle voetballers nog beter in staat om er “alles eruit te halen, wat erin zit.” Vanuit zijn onafhankelijke rol en met zijn visie, kennis, en ervaring, wil Frank topsporters inspireren, zodat ze steeds de “betere versie van zichzelf” meenemen naar club en dagelijkse omgeving.

 • Eerlijk
 • Persoonlijk
 • Vertrouwen
 • Opbouwend
 • Kwaliteit
 • Ontwikkeling

Spelers & testemonials

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van Frank de Jong zit in de individuele aanvulling op en aanscherping van de ontwikkel van een speler. Omdat de focus van Frank de individuele speler is, kan hij zijn aandacht, kennis en methodiek door middel van maatwerk perfect afstemmen op de individuele behoefte en doelen. Door dit individuele maatwerk bij de ontwikkeling van een speler, opent zicht de weg van groei naar een hoger niveau. Onderscheidend is, dat Frank op een effectieve, uitdagende en tegelijk positieve manier theorie en praktijk verbindt.

Als een speler voelt en ervaart dat hij zich kan ontwikkelen naar een hoger niveau, maakt dat extra krachten los. De groei die resulteert, komt ten goede aan de speler zelf en als afgeleide daarvan ook aan het team.

 • focus op het individuele ontwikkeling
 • maatwerk: individuele behoefte en doelen
 • effectief, uitdagend en positief
 • groei naar een hoger niveau
 • winst voor speler én daarmee team

Achtergrond

Een hoofdtrainer richt zijn aandacht tijdens wedstrijden op het zo goed mogelijk laten voetballen van zijn eigen spelers/selectie tegen die van de tegenstander. Vaak gaat het om het geven van aanwijzigingen, gericht op het resultaat van dat moment, in de wedstrijd. Ook tijdens de voorbereiding gedurende de week ligt het zwaartepunt op het beter laten functioneren van het totale team. De hoofdtrainer legt de nadruk op het laten functioneren van een speler in het team. Met winst in de wedstrijd als begrijpelijk doel. Trainers kijken vooral naar kansen en bedreigingen voor dit gewenste resultaat. Het is daarom lang niet altijd mogelijk voor een hoofdtrainer om gerichte feedback te geven aan een individuele speler over zijn individuele prestatie. Laat staan dat er vervolgens tijd en ruimte is om een-op-een met verbeterpunten aan de slag te gaan. Terwijl spelers vaak juist de drive hebben om individueel heel graag beter te willen worden. Spelers investeren al langer in zichzelf op het gebied van voeding, krachttraining of mentale coaching. De laatste jaren kwam daar de behoefte bij spelers bij aan meer en andere individuele ondersteuning op het gebied van techniek en tactiek.

Werkwijze

Bij de start van een individueel ontwikkeltraject bespreekt Frank in een intakegesprek met de speler wat zijn persoonlijke technische en tactische leerdoelen zijn. Vervolgens worden deze doelen eventueel aangescherpt of aangevuld op basis van een eerste analyse van het functioneren van een speler door middel van persoonlijke observaties of videobeelden. Intakegesprek, leerdoelen en eerste analyse worden vastgelegd in een spelerskaart, met daarin o.a. het spelersprofiel. De spelerskaart vormt de basis voor het inzetten van het individuele ontwikkelprogramma. Het individuele ontwikkeltraject van een speler verloopt vervolgens in een continue proces via het FACT-model.

Feedback

Feedback op een gespeelde wedstrijd. Wanneer een speler na een wedstrijd beelden terug van een trainer, kijkt de speler door zijn eigen bril naar de beelden. Hij let dan vooral op zijn eigen handelingen en veel minder naar de impact daarvan op het grotere geheel. Door er naar te kijken vanuit een andere perspectief, zet Frank spelers aan het denken, waardoor zij anders naar situaties gaan kijken, beter gaan anticiperen en van daaruit ook andere en betere keuzes gaan maken.

Analyse

De speler krijgt steeds een uitgebreide analyse van gespeelde wedstrijden door middel van videoclips, die van praktisch commentaar zijn voorzien. Dit is het ‘huiswerk’ voor de speler, voordat hij samen met Frank in een uitgebreide video call gespeelde wedstrijd nader analyseert. Aan de hand van de spelerskaart monitoren we de ontwikkeling ten opzichte van de geformuleerde doelstellingen. Door de regelmatige analyses krijgt een speler steeds beter scherp wie hij is als speler en waar zijn kracht ligt. Dit zelfinzicht zorgt voor meer vertrouwen en houvast naar de toekomst toe. Het toenemende zelfinzicht wordt natuurlijk ook weer opgenomen in de spelerskaart.

Coaching & Training

De uitkomsten van de doorlopende analyses kunnen door Frank worden ingezet als input bij het verzorgen van (maatwerk)trainingen op het veld. Hierbij kan een speler individueel of, wanneer dat functioneel is, in een kleine groep in de praktijk werken aan zijn ontwikkelpunten. Specifieke techniektraining wordt daarvoor afgestemd op zijn spelersprofiel. Een rode draad door de oefenstof van Frank is het bewust maken van de speler van zijn omgeving. Hij is daardoor in staat om elke speler binnen zijn potentieel van ‘reactief kijken’ naar ‘proactief zien’ te laten omschakelen. Het resultaat is tijdwinst, meer en betere keuzes en meer ruimte om deze uit te voeren.